Zajęcia pozalekcyjne


      Zespół Szkół w Koczanowie prowadzi działalność edukacyjną nakierowaną na rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych predyspozyji i uzdolnień każdego dziecka. Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, obejmującą między innymi:

                                                                                 - koło taneczne

                                                                                 - koło języka angielskiego

                                                                                 - warsztaty ekologiczne

                                                                                 - sekcję turystyczną

                                                                                 - warsztaty artystyczne

                                                                                 - warsztaty informatyczne

                                                                                 - szkolny klub sportowy

                                                                                 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

     Szczegółowe informacje na temat zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012 oraz ich terminy znajdują się w zakładce "Szkoła Podstawowa" oraz "Gimnazjum".