Współczesność


       Obecnie Zespół Szkół w Koczanowie jest nowoczesną placówką edukacyjną. Mieści się tu przedszkole, zerówka, szkoła podstawowa i gimnazjum, a także filia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Szkoła dysponuje szerokim zapleczem dydaktycznym, ostatnio stopniowo unowocześnianym i wzbogacanym dzięki realizowanym projektom unijnym. Działa tu sklepik uczniowski i biblioteka. Rozpoczął się proces termomodernizacji budynku, jak dotąd przeprowadzono wymianę części okien. Regularnie prowadzone są też prace remontowe i odnawiane są sale lekcyjne i zaplecze techniczne.

      Kadrę pedagogiczną stanowi 14 nauczycieli, stale podnoszących swoje kwalifikacje, z których wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Dodatkowo zatrudnionych jest troje pracowników obsługi.

      Misją szkoły jest kształcenie świadomych obywateli zjednoczonej Europy. Dzieci już od zerówki uczą się języka angielskiego, a w gimnazjum obowiązuje rozszerzony program nauczania języka angielskiego i niemieckiego, geografii i informatyki.

     Bogata oferta dydaktyczna szkoły i liczne zajęcia pozlekcyjne wpływają na najwyższe w regionie wyniki sprawdzianu zewnętrznego. Przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia i bezpieczne warunki nauki są głównymi atutami szkoły. Stąd płynie też znakomita reputacja Zespołu Szkół w Koczanowie, co przekłada się na fakt, iż kształcą się tu uczniowie mieszkających na terenie 4 gmin: Proszowice, Nowe Brzesko, Koszyce i Kazimierza Wielka.