Uczeń na piątkę!


 

      Projekt pod nazwą "Uczeń na piątkę! Dodatkowa oferta edukacyjna skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej w Koczanowie, w tym niepełnosprawnych", nr projektu WND-POKL.09.05.00-12-006/10 był realizowany w Zespole Szkół w Koczanowie w dniach 01.09.2010 - 28.02.2011. Wsparciem objęto wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Koczanowie. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach dodatkowych - rozwijających zainteresowania oraz niwelujących deficyty, a także w wyjazdach na basen. Odbyły się również 2 wycieczki do Krakowa. Łączna kwota przyznanego dofinasowania wynosiła 49 400,00 zł.

 

Główka pracuje – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Grupa A - język polski, uczniowie z klas 1-3

prowadząca: mgr Jolanta Gorczyca

 

Główka pracuje – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Grupa B - matematyka, uczniowie z klas 1-3

prowadząca: mgr Łucja Kułas

 

Główka pracuje – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Grupa C - język polski, uczniowie z klas 4-6

prowadząca: mgr Anna Wąsowicz

 

Główka pracuje – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Grupa D - matematyka, uczniowie z klas 4-6

prowadząca: mgr Beata Słaby

 

 

Terapia logopedyczna

prowadząca: mgr Elżbieta Wąs

 

 

Gimnastyka korekcyjna

prowadząca: mgr Wiesława Dąbek

 

 

Ruch to zdrowie - wyjazdy na basen

opiekunki: mgr Wiesława Dąbek, Beata Dąbek

 

I love English! - zajęcia z języka angielskiego

Grupa A - uczniowie klas 1-3

prowadzący: mgr Adrian Golis

 

I love English! - zajęcia z języka angielskiego

Grupa B - uczniowie klas 4-6

prowadzący: mgr Adrian Golis

 

Zajęcia artystyczne

Grupa A - uczniowie klas 1-3

prowadząca: mgr Łucja Kułas

 

Zajęcia artystyczne

Grupa B - uczniowie klas 4-6

prowadząca: mgr Dorota Dąbrowska

 

 

Komputer - moje hobby - zajęcia informatyczne

Prowadząca: mgr Agata Kierońska

Zarządzanie projektem

kierownik projektu: mgr Adrian Golis

specjalista ds. rozliczeń: Barbara Dudzińska