Terminy konsultacji


 dyrektor szkoły mgr Wiesława Dąbek - w godzinach pracy szkoły

 

mgr Dorota Dąbrowska - poniedziałek od 11:50 do 12:40

mgr Łucja Kułas - piątek od 12:00 do 12:45

mgr Jolanta Kocińska-Szewc - wtorek od 10.05 do 10.50; środa od 12.45 do 13.30

mgr Agata Kierońska - środy od 8.00 do 9.00

mgr Jolanta Gorczyca - wtorek od 12.45 do 13.30

mgr Monika Biernat - piątek od 13.40 do 14.25

mgr Agata Kierońska - środa od 13.30 do 14.30

mgr Anna Wąsowicz - poniedziałki od 11:50 do 12:40

mgr Beata Słaby - środy od 12:00 do 13:00

mgr Anna Zaręba - piątki od 13.30 do 14.15

mgr Joanna Zmarlak - wtorki od 9.15 do 10.00; czwartki od 11.05 do 11.50

s.  Mirosława Grodzieńska - wtorek od 8:00 do 8:20