Regulaminy


 

Regulamin wypożyczalni

 

 1. Zbiory wypożyczalni służą wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły, a także rodzicom uczniów.
 2. Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybierać książki, w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.
 3. Ze zgromadzonych w wypożyczalni książek korzystać można wypożyczając je do domu.
 4. Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki.
 5. Przeczytane książki należy zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 6. Lektury wypożyczane są zgodnie z harmonogramem.Nauczyciele mogą wypożyczać do pracowni komplety książek.
 7. Zbiory wypożyczalni są naszą wspólną własnością.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi taką samą odkupić lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do wypożyczalni przed końcem roku szkolnego.

 

 

 

Regulamin czytelni

 

 

 1. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić plecaki w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Zbiory czytelni służą wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły, a także rodzicom uczniów.
 3. Uczniowie ze zbiorów czytelni mogą korzystać tylko na miejscu.
 4. Nauczyciele mogą je wypożyczać do pracowni lub do domu.
 5. Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybierać książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma, w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.
 6. Wykorzystane książki lub czasopisma należy zwracać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.
 8. W czytelni obowiązuje cisza.
 9. Po skorzystaniu ze zbiorów należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.