Razem możemy więcej!


 

     Projekt pod nazwą "Razem możemy więcej! Dodatkowa oferta edukacyjna skierowana do uczniów dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Proszowice, w tym niepełnosprawnych", nr projektu WND-POKL.09.05.00-12-163/10, był wspólnym przedsięwzięciem Szkoły Podstawowej w Koczanowie i Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Był realizowany od 01.03.2011 do 30.06.2011.Uczniowie obu placówek brali udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Łączna kwota dofinansowania to 49 200,00 zł.

 

Chcę wiedzieć więcej – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Grupa A - język polski, uczniowie klas 1-3

Prowadząca: mgr Jolanta Gorczyca

 

Chcę wiedzieć więcej – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Grupa B - matematyka, uczniowie klas 1-3

Prowadząca: mgr Łucja Kułas

 

Chcę wiedzieć więcej – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Grupa C - języka polski, uczniowie klas 4-6

Prowadząca: mgr Anna Wąsowicz

 

Chcę wiedzieć więcej – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Grupa D - matematyka, uczniowie klas 4-6

Prowadząca: mgr Beata Słaby

 

 

Lubię pływać - wyjazdy na basen

Opiekunki: mgr Wiesława Dąbek, Beata Dąbek, Karolina Dąbek

 

English is fun! - zajęcia z języka angielskiego

Grupa A - uczniowie klas 1-3

Prowadzący: mgr Adrian Golis

 

English is fun! - zajęcia z języka angielskiego

Grupa B - uczniowie klas 4-6

Prowadzący: mgr Adrian Golis

 

 

Zajęcia artystyczne

Grupa A - uczniowie klas 1-3

Prowadząca: mgr Elżbieta Wąs

 

Zajęcia artystyczne

Grupa B - uczniowie klas 4-6

Prowadząca: mgr Dorota Dąbrowska

 

 

Z komputerem na ty - zajęcia informatyczne

Prowadząca: mgr Agata Kierońska

Zarządzanie projektem

kierownik projektu: mgr Adrian Golis

koordynator szkolny (SP w Koczanowie): mgr Wiesława Dąbek

koordynator szkolny (SP w Ostrowie): mgr Bernadeta Gruszka

specjalista ds. rozliczeń: Barbara Dudzińska