Pracownicy szkoły


DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesława Dąbek - nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI (alfabetycznie)

mgr Dorota Dąbrowska - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki

mgr Elżbieta Durbas - nauczyciel języka angielskiego

mgr Jolanta Gorczyca - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej

mgr Agnieszka Zaręba - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Anna Gorzałczany - nauczyciel chemii

s. mgr Mirosława Grodzieńska - nauczyciel religii

mgr Mariusz Głąbicki - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agata Kierońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i geografii

mgr Dorota Dąbrowska - nauczyciel historii, plastyki, muzyki, wiedzy o społeczeństwie

mgr Łucja Kułas - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie

s.mgr Salomea Kuczera - nauczyciel religii

mgr Beata Słaby - nauczyciel fizyki

mgr Joanna Zmarlak - nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Wąs - nauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda

mgr Anna Wąsowicz - nauczyciel języka polskiego

 

 

mgr Dorota Dąbrowska

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki

      Absolwentka historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie sztuki na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest współautorką publikacji „Ziemia Proszowicka moja mała ojczyzna". Jej pasją jest taniec, którym pragnie zarazić wszystkich uczniów.

mgr Jolanta Gorczyca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej

     Jolanta Gorczyca jest nauczycielem dypolomowanym z długoletnim stażem. Uczy w klasach I-III (obecnie klasę II). Ukończyła studia magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, a także studia podyplomowe na kierunkach: język polski, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika oraz gimnastyka korekcyjna. Jej wychowankowie to liczni rodzice naszych uczniów. Ma z nimi bardzo dobry kontakt. Zna potrzeby dzieci, integruje grupę wychowanków, rozwija ich możliwości. Poprzez swoje zainteresowania teatralno-podrożnicze poszerza ich wiadomości i rozwija umiejętności wymagające wsparcia. Aktywnie włącza się w działalność szkoły, prowadzi sklepik uczniowski, organizuje konkursy i pozyskuje sponsorów na zakup nagród. Jej wychowankowie przygotowują ciekawe przedstawienia, np. na zakonczenie projektu "Uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

 

 

mgr Beata Słaby

nauczyciel matematyki, fizyki i wychowania fizycznego

     Nauczyciel fizyki w gimnazjum. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia magisterskie w zakresie fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach z przygotowaniem do nauczania matematyki oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ponadto ukończyła kurs "Zewnętrzne ocenianie prac pisemnych z matematyki" zorganizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Pracowała w Rejonowej Komisji Konkursu Matematycznego oraz Rejonowej Komisji Badania Kompetencji Matematycznych. Przez wiele lat pełni funkcję szkolnego koordynatora konkursu matematycznego KANGUR. Zainteresowania: astronomia, irydologia. Uwielbia podróże, wspinaczki górskie oraz narciarstwo.

Doskonalenie zawodowe ( wybrane):

- kurs specjalny w zakresie "Badanie osiągnięć szkolnych uczniów"

- kurs "Aktywne metody uczenia się fizyki - uczniowski projekt badawczy"

- kurs "INTEL. Nauczanie ku przyszłości"

- kurs "Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy"

- szkolenie "Agresja i przemoc w zachowaniu dzieci i młodzieży"

- szkolenie "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej"

- kurs "Aktywne metody nauczania i uczenia się w zespole"

Publikacje

- "Autorski program nauczania fizyki z astronomią w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim"

- "Autorski program koła matematyczno - przyrodniczego"

mgr Anna Wąsowicz

nauczyciel języka polskiego

      Anna Wąsowicz jest nauczycielem języka polskiego. Ukończyła filologię polską na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, oraz studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Oprócz zajęć z języka polskiego prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. W szkole chciała pracować „od zawsze", pracuje w niej od ośmiu lat. Jej uczniowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach recytatorskich oraz świetnie radzą sobie ze sprawdzianem szóstoklasisty. Prowadziła gazetkę szkolną „Szkolne Echo", koło teatralne, obecnie jest szkolnym kronikarzem. Od dziecka uwielbiała czytać i pisać – będąc polonistką pozostała przy swojej pasji.

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Elżbieta Grzywna - pracownik obsługi

Stanisław Warchoł - pracownik obsługi