O szkole


     W budynku Zespołu Szkół w Koczanowie mieści się Niepubliczny Punkt Przedszkolny "BAJKA", oddział przedszkolny, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Umożliwia to dostęp do pełnego cyklu edukacyjnego, w oparciu o wieloletnie doświadczenie grona pedagogicznego i ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnym.

     Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Koczanowie to placówki niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Działają na mocy zezwolenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz wpisu do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Proszowice. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczanów, powołane przez społeczność lokalną oraz nauczycieli szkoły koczanowskiej. Od roku szkolnego 2011/2012 w Gimnazjum prowadzone jest nauczanie w klasie o profilu europejskim, w rozszerzonym programem nauczania języków angielskiego i niemieckiego, a także geografii i informatyki.

     Szkoła kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i wychowanie. Naszą misją jest kształcenie świadomych obywateli zjednoczonej Europy, pewnych swojej wiedzy i potencjału.