Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKA


Punkt Przedszkolny BAJKA

dla dzieci 3- i 4-letnich

wychowawca:

 

     Punkt Przedszkolny BAJKA rozpoczął swoją działalność od 01.09.2013r. Zajęcia prowadzone są w obszernej, nowoczesnej sali, doskonale wyposażonej w sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole", zgodny z nową podstawą programową. Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu oparta jest na 5 godzinnym ramowym rozkładzie dnia.

     Nauczyciel naszej placówki wiele uwagi poświęca na wyrabianie u dzieci poczucia własnej wartości, kreatywności, otwartości oraz przełamywania barier w komunikowaniu się z innymi. Dzieci chętnie spędzają też czas na placu zabaw. Warto podkreślić, że rodzice ściśle współpracują z przedszkolem i chętnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i wydarzeniach.

 

      Nasz punkt przedszkolny stwarza warunki zapewniające poczucie bezpieczeństwa, wszechstronny rozwój dziecka, a także gwarantuje miłą i przyjazną atmosferę.