Nauczyciele


mgr Wiesława Dąbek - dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IV

mgr Elżbieta Wąs - edukacja przedszkolna, wychowawca oddziału "0"

mgr Jolanta Kocińska-Szewc - język polski

mgr Łucja Kułas - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawca kl I

mgr Jolanta Gorczyca - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

mgr Agata Kierońska - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, wychowawca klasy III, biblioteka

mgr Anna Wąsowicz - język polski,

mgr Dorota Dąbrowska - historia, plastyka

mgr Joanna Zmarlak - matematyka, wychowawca klasy VI

mgr Elżbieta Durbas - język angielski

s. Salomea- religia

 

 

 

 

Więcej o nauczycielach można przeczytać w zakładce Pracownicy szkoły