Nauczyciele


mgr Wiesława Dąbek - dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Durbas - język angielski, wychowawca klasy III

mgr Dorota Dąbrowska - historia, zaj. artystyczne, wychowawca klasy II

mgr Anna Gorzałczany - chemia

mgr Mariusz Głąbicki - wychowanie fizyczne

mgr Agata Kierońska  - geografia, informatyka, biblioteka

mgr Łucja Kułas - biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgrJoanna Zmarlak - matematyka, fizyka

mgr Anna Wąsowicz - język polski, wychowawca klasy I

mgr Agnieszka Wojniak - język niemiecki

s. Patrycja - religia

 

Więcej o nauczycielach można przeczytać w zakładce Pracownicy szkoły