Konkurs Języka Angielskiego


Zdjęcia z II Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego (27.01.2012, Żębocin)